Wednesday, 20 October 2021

சீனா இரகசியமாக நிர்மாணிக்கும் ஆளில்லா போர்க்கப்பல்

 


சீனாவின் வடகிழக்குப்பகுதியில் உள்ள லியோனிங் மாகாணத்தில் உள்ள தலியன் துறைமுகத்தில் பல கடற்படைக்கலன்களை இரகசியாமகா உற்பத்தி செய்கின்றது. சீனா தன்னுடைய  விமானம் தாங்கிக் கப்பலுக்கும் லயோனிங் எனப் பெயரிட்டுள்ளது. தலியன் துறைமுகத்தில் 2017-ம் ஆண்டு ஒரு பெரிய இறங்குதுறையை சீனா கட்டி முடித்தது. அதிலிந்து அங்கு பல நீமூழ்கிகளையும் போர்க்கப்பல்களையும் செய்மதிகள் மூலம் அவதானிக்கப்படுகின்றன. அங்கு இரண்டு ஆளில்லாத தாக்குதல் போர்க்கப்பல்களை சீனா உருவாக்கி பரிசோதிப்பதாக அமெரிக்காவின் US Navy Institute தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. சீனாவின் Xiaopingadao துறைமுகதில் பெருமளவு கடற்படைக் கட்டுமானங்கள் செய்யப்படுகின்றன. அங்கு இடம் போதாமையால் தலியன் துறைமுகம் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது. தலியன் நகரம் சிறந்த நிதித்துறை நிலையமாகவும் அதன் கடற்கரை உல்லாசப்பயணிகளை கவர்வதாகவும் உள்ளன. தலியன் கடற்கரையை உல்லாசப் பயணிகள் பாவிப்பதை தடை செய்துவிட்டு அதை கடற்படைக்கலன் கட்டும் நிலையமாக சீனா மாற்றியுள்ளது. 


சீனா தனது 5Gஅலைக்கற்றை தொழில்நுட்பத்தை மற்ற நாடுகளையும் முந்திக் கொண்டு உருவாக்கி 6Gதொழில்நுட்ப உருவாக்கத்திலும் முன்னேறிக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆளில்லாமல் இயக்கப்படும் மகிழூர்ந்துகள், விமானங்கள், கப்பல்கள் போன்றவற்றில் 5G மற்றும் 6G அலைக்கற்றை தொழில்நுட்பங்களையும் செயற்கை நுண்ணறிவையும் இணைத்து பாவிக்கும் போது அவற்றின் செயற்பாடுகள் மேற்கு நாடுகளுக்கும் இந்தியாவிற்கும் பெரும் சவால்களாக அமையும். ஆளில்லா கப்பல்களை Uncrewed Surface Vessels (USV) என அழைப்பர். அவற்றைப் பரீட்சித்து பார்பதற்கு ஒரு பரந்த கடற்பரப்பு தேவை என்பதால் தலியன் துறைமுகம் உருவாக்கப்பட்டது. 

JARI USV

சீனா உருவாக்கும் ஒரு ஆளிலிக் கப்பலுக்கு JARI எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. US Navy Institute இன் கருத்துப்படி JARIஇல் அளவிற்கு அதிகமான படைக்கலன்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. JARIஇன் இடப்பற்றாக்குறையை கருத்தில் கொண்டே இரண்டாவது ஆளில்லாக் கப்பல் உருவாக்கப்படுகின்றது. JARI USV 15மீட்டர் நீளமும் 20தொன் எடையும் கொண்டது. படைக்கலன்களாக 30மிமி பீராங்கி, லேசர் வழிகாட்டல் ஏவுகணை வீசிகள், நான்கு கலன்கள் கொண்ட மேல் நோக்கிய வீசும் வசதிகள், தரையில் இருந்து தரைக்கு ஏவும் ஏவுகணைகள், நீருக்கடியில் வீசும் Torpedoes ஆகியவை உள்ளன. அந்த வகையில் JARI USV வான் பாதுகாப்பு, போர்க்கப்பல் அழிப்பு, நீமூழ்கி வேட்டை போன்றவற்றை செய்யக் கூடியவை. 

JARI USVயின் வெற்றீகரமான உற்பத்தியைத் தொடர்ந்து சீனா மேலும் ஒரு ஆளிலிக்கப்பலை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பத அமெரிக்க செய்மதிகள் அவதானித்துள்ளன. ஆனால் அதன் சிறப்புத்தன்மை பற்றிய தகவல்கள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. அமெரிக்காவின் பெரிய நாசகாரிக் கப்பல்களை இலக்கு வைத்து அது உருவாக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கலாம். தென் கொரியாவின் Sejong the Great அமெரிக்காவின் Arleigh Burk ஆகிய நாசகாரிக் கப்பல்கள் சீனாவிற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளன. 

அமெரிக்க தனது Sea Hunter என்னும் ஆளிலிக் கப்பல்களைப் பிரதி பண்ணியே சீனா தனது ஆளிலிக் கப்பல்களை உருவாக்குவதாக அமெரிக்கா சொல்கின்றது. 


No comments:

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...