Monday, 11 July 2016

போர் அபாயத்தில் கிழக்கு ஐரோப்பா

சிமுன்னாள் அதிபர் Mikhail Gorbachev நேட்டோப் டையினர் னிப்போரை கொதிநிலைக்கு இட்டுச் செல்கின்னர் என்கின்றார். இரசியப் போர் விமானங்களும் நேட்டோப் போர் விமானங்களும் ஒன்றை ஒன்று எல்லை தண்டுதைத் டுக் இடை மறிப்பது கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் மட்டுமல்ல மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் கூட ஒரு நாளாந்த நிகழ்வாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நடவடிக்கைகள் பிரித்தானியா ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து விலக முடிவெடுத்த பின்னர் அதிகரிக்கத் தொடங்கிவிட்டது. இரசியாவும் நேட்டோவும் தமது போர் ஒத்திகைகளை அடிக்கடியும் அதிக படையினரைக் கொண்டும் செய்து கொண்டிருக்கின்றன. பிரச்சனைக்குரிய போல்ரிக் கடலின் கிழக்குப் புறத்தில் லித்துவேனியாவிற்கும் போலாந்திற்கும் இடையில் உள்ள கலினிங்கிராட் (Kaliningrad) என்னும் துறை முகப் பிராந்தியம் இரசியாவின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது. அங்கு இரசியா தனது படவலுவை பெருமளவில் வகையில் அதிகரித்துள்ளது. அங்கு இரசியா குறுந்தூர அணுப்படைக்கலன்களை நிறுத்தியிருக்கலாம் என்ற அச்சம் இப்போது தோன்றியுள்ளது.

சோவித் ஒன்றித்தின் வீழ்ச்சியின் போது கிழக்கு ஜேர்னி மட்டுமே நேட்டோவில் இணைக்கப் டும் என்ற உறுதி மொழி இசியாவிற்கு ங்கப்பட்து னால் மூன்னாள் சோவித் ஒன்றிநாடுளும் வார்சோ ஒப்ந்த்நாடுளும் நேட்டோவில் இணைக்கப்பட்ன. இசிய எல்லையில் உள்நாடுளை நேட்டோவில் இணைக்கும் போது அங்கு நேட்டோப் டைகள் நிறுத்தப் மாட்டாது என்ற உறுதி மொழியும் இசியாவிற்கு ங்கப்பட்து. கிறிமியாவை இசியா தன்னுடன் இணைத்மையை சாட்டாவைத்துக் கொண்டு இசியாவின் எல்லையில் உள்நாடுளுக்குசிய அச்சுறுத்தல் உண்டு என்காணம் காட்டி அங்கு இப்போது நேட்டோ என்னும் பெரில் அமெரிக்கா படைகளைக் நிறுத்துகின்றது.
காகா 

கிழக்கு ஐரோப்பா
பெலரஸ்பல்கேரியாசெக்குடியரசுமொல்டோவாபோலாந்துருமேனியாசிலோவாக்கியாஉக்ரேன்ஜோர்ஜியாலத்வியாலித்துவெனியாஎஸ்தோனியா ஆகிய நாடுகள் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளாகும். உலகிலேயே பெரிய நிலப்பரப்பைக் கொண்ட இரசியாவின் கிழக்குப் பகுதி ஐரோப்பாவில் உள்ளது. இதில் ஜோர்ஜியா ஆசிய நாடு எனவும் கருதப்படுகின்றது. ஒஸ் ரியாகுரோசியாசெக் குடியரசுஜேர்மனிஹங்கேரிபோலாந்து சிலோவாக்கியாசிலோவேனியாசுவிஸ்ஆகிய நாடுகளை நடுவண் ஐரோப்பா எனவும் சொல்வர்ஜேர்மனி மேற்கு நாடுகளில் ஒன்றாகவே கருதப்படுகின்றது. கிழக்கு ஐரோப்பாவிற்கு என ஒரு தெளிவான வரையறை இல்லை. கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் பல சோவியத் ஒன்றியத்தினுள் உள்ளடக்கப்பட்டு இருந்தன. ஹங்கேரிகிழக்கு ஜேர்மனிபோலாந்துசெக்லோவாஸ்கியா ஆகிய நாடுகள் சோவியத்தின் பிடியில் இருந்தன. எல்லாம் ஒன்று கூடி வார்சோ ஒப்பந்த நாடுகள் என்ற படைத்துறைக் கூட்டமைப்பில் பொதுவுடமைவாத நாடுகள் எனத் தம்மைத் தாமே அழைத்துக் கொண்டிருந்தன. சோவியத் ஒன்றியம் 1991-ம் ஆண்டு வீழ்ச்சியடைந்த பின்னர் கிழக்கு ஐரோப்பாவில் பல புதிய நாடுகள் உருவாகின. மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள்  ஐரோப்பிய ஒன்றியம் என்னும் பெயரில் தமது நிலப்பரப்பையும் பொருளாதார வலயத்தையும்   விரிவாக்கிக் கொண்டு சோவியத் நாடுகளையும்  இரசிய ஆதிக்க வலய நாடுகளையும் தம்முடன் இணைத்துக் கொண்டன. அத்துடன் முன்பு இரசியாவுடன் வார்சோ ஒப்பந்த நாடுகள் கூட்டமைப்பில்    இணைந்திருந்த நாடுகளான போலாந்துஹங்கேரிருமேனியாசெக் குடியரசுகுரேசியா ஆகிய நாடுகளும் முன்னாள் சோவியத் ஒன்றிய நாடுகளான எஸ்தோனியலத்வியாலித்துவேனியா ஆகியவையும் ஐக்கிய அமெரிக்கா தலைமையிலான நேட்டோவில் இணைந்ததும்    இரசியாவை ஆத்திரப்படுத்தியது. அதில் முக்கியமாக முன்னாள் சோவியத் ஒன்றிய நாடுகளை மீளவும் இரசியாவுடன் இணைக்க வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் விளடிமீர் புட்டீன் செயற்படத் தொடங்கினார். இது கிழக்கு ஐரோப்பாவைப் போர்க்களமாக்கியுள்ளது.

பிரித்தானிய வெளியேற்றமும் போல்ரிக்கடலும்
பிரித்தானியாவின் முன்னாள் தலமை அமைச்சர் டேவிட் கமரூன் இரசியாவை எதிர்ப்பதிலும் கிழக்கு ஐரோப்பாவின் நேட்டோவின் ஆதிக்கத்தை நிலை நாட்டுவதிலும் அதிக உறுதியுடன் இருந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து 2016 ஒக்டோபர் மாதம் தலைமை அமச்சராக வரவிருப்பவரின் கொள்கை பெரிதளவில் மாறாது என எடுத்துக் கொள்ள முடியாமல் ஈராக் போர் தொடர்பாக சில்கொட் அறிக்கை அமைந்துள்ளது. ஆனால் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து விலகிய பின்னர் பிரித்தானியாவின் வரவு செலவில் ஏற்படவிருக்கும் தாக்கம் போல்ரிக் கடலின் படைத்துறைச் சமநிலையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமாஜேர்மனி இரசியா விவகாரத்தில் ஒரு உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுப்பதில்லை. அனக்கொண்டா போர் ஒத்திகையில் உக்ரேனையும் இணைக்க வேண்டும் என போலாந்து வலியுறுத்திய போதும் அது இரசியாவை ஆத்திரப்படுத்தும் என ஜேர்மனி தடுத்துவிட்டது. அடுத்த ஆண்டு அமெரிக்காவில் டொனாண்ட் ரம்ப் பதவிக்கு வந்தால் உலக ஒழுங்கே தலைகீழாக மாறும் சாத்தியம் உள்ளது.

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து பிரித்தானியாவின் வெளியேற்றம் மேற்கு ஐரோப்பாவை வலுவிழக்கச் செய்து விட்டது என இரசிய அதிபர் விளடிமீர் புட்டீன் துள்ளிக் குதிக்க முடியாது. பிரித்தானிய வெளியேற்றம் உலகச் சந்தையில் எரிபொருளின் விலையில் வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியமை இரசியாவிற்கு ஒரு அடியாகும். அதே வேளை பிரித்தானியா ஜேர்மனி போன்ற நாடுகளின் கடன் முறிகளின் வருமானத் திறன் மிகவும் குறைவான நிலைக்குச் சென்றமை உலகச் சந்தையில் இரசியாவின் கடன் முறிகளுக்கான வேண்டுதல் அதிகரித்துள்ளது. 2016-ம் ஆண்டு மே மாதம் இரசியா கடன்முறி விற்பனை மூலம் மூன்று பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களைத் திரட்டத் திட்டமிட்டிருந்தது ஆனால் பொருளாதாரத் தடைகள் காரணமாக 1.75பில்லியன்களை மட்டுமே திரட்டக் கூடியதாக இருந்தது.

அனக்கொண்டா அதிரடி
பனிப்போர் முடிவிற்கு வந்த பின்னர் கிழக்கு ஐரோப்பாவில் என்றும் இல்லாத அளவு பெரிய போர் ஒத்திகை 2016-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 7-ம் திகதி நடந்தது. Anakonda அதாவது மலைப்பாம்பு என்னும் பெயர் கொண்ட பத்து நாட்கள் நீடித்த போர் ஒத்திகை நடவடிக்கை அது. அதில் உண்மையான சுடுகலன்கள் பாவிக்கப் பட்டன. பின்லான்த, கொசோவா ஆகிய நேட்டோவில் இல்லாத நாடுகள் உட்பட 24 நாடுகளின் முப்பதினாயிரம் படையினர் இந்த அனக்கொண்டா ஒத்திகை நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர். வான் பாதுகாப்புவிபரம் வெளிவிடப்படாத இணையவெளித் தாக்குதல்இலத்திரனியல் போர் முறைமைவானில் இருந்து படையினரைத் பரசூட் மூலம் தரையிறக்கல் போன்றவையும் அனக்கொண்டாவில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தன. 1,047கிலோ மீட்டர் (651மைல்கள்) நீளமான போலாந்தின் விஸ்டுல்லா நதியின் குறுக்கே திடீர்ப் பாலங்கள் அமைக்கும் நடவடிக்கையும் ஒத்திகையின் முக்கிய அம்சமாக அமைந்தது. அனக்கொண்டா போர் ஒத்திகையின் போது வாள் வீச்சு-16 (Saber Strike 16) என்னும் பெயரிலும் துரித பதிலடி-16 (Swift Response 16) என்னும் பெயரிலும் இரு படை நடவடிக்கை ஒத்திகைகள் நடைபெற்றன. அது மட்டுமல்ல அனக்கொண்டா படை ஒத்திகைக்கு நான்கு தினங்களுக்கு முன்னர் பநடைபெற்றது. இதில் நேட்டோவைச் சேர்ந்த17 நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆறாயிரம் படைவீரர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

போலாந்தில் Tripwire படையணி
விரைவில் போலாந்தில் நேட்டோவின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த படையினர் நான்காயிரம் பேரைக் கொண்ட நான்கு படைப்பிரிவுகளைப் போலாந்தில் நிறுவும் முடிவை நேட்டோக் கூட்டமைப்பு ஜூலை மாதம் போலாந்து தலைநகர் வார்சோவில் கூடிய உச்சி மாநாட்டின் போது எடுத்தது. இரசியாவைப் பொறுத்தவரை இது ஒரு சிறுபடையணியே. ஆனால் நேட்டோ இந்தப் படையணியை ஒரு Tripwire படையணியாகவே நிறுத்தவுள்ளது. Tripwire படையணி என்பது ஒரு உணரிப் படையணியாகும். அதன் மீது தாக்குதல் நடாத்தப் பட்டால் பெரிய படையணி ஒன்று அங்கு சென்று பதில் தாக்குதல் நடாத்தும். இந்த Tripwire படையணி பல மிகப் புதிய உணரிகளைக் கொண்டிருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. அவை எதிரியின் படைநகர்வுகளை மிகதுல்லியமாகவும் துரிதமாகவும் இனம் காணக்கூடியவையாக இருக்கும். Tripwire படையணி ஒரு புறமிருக்க 2016-ம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் நேட்டோப் படைத் துறைக் கூட்டமைப்பு கிழக்கு ஐரோப்பாவில் சிறப்பாக்கப் பட்ட சுழற்ச்சிப் படைகளை (Enhanced Rotational Force ) கிழக்கு ஐரோப்பாவில் நிறுத்துவதாகவும் அவை தொடர் பயிற்ச்சிகளில் ஈடுபடுவதாகவும் முடிவு செய்திருந்தது. இரசிய எல்லையில் ஒரேயடியாகப் பெருமளவில் படையினரைக் குவித்து போர் அபாயத்தை அதிகரிக்காமல் இப்படி சிறிய அளவில் சுழற்ச்சி முறையில் பல இலட்சக் கணக்கான படையினரை இரசிய எல்லையில் பயிற்ச்சி பெறச் செய்து தயார் நிலையில் தொலைவில் வைத்திருந்து விட்டு இரசியா படையெடுக்கும் ஆபத்து வருகின்றது Tripwire படையணி தெரிவிக்கும் போது அந்த பல இலட்சம் படையினர் இரசியாவிற்கு எதிராகப் போரில் குதிக்கச் செய்வதே நேட்டோவின் உபாயமாகும்.

இரசியா சும்மா இருக்காது
அனக்கொண்டாவின் சீற்றம் இரசியாவில் ஒரு அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது இரசிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் தன்னைச் சந்தித்த பின்லாந்தின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சருக்குத் தெரிவித்த கருத்துக்களில் இருந்து தெரிய வந்துள்ளது. இரசியா தனது இறைமையையும் பாதுகாப்பையும் தற்போது உருவாகியுள்ள நிலைமைக்கு ஏற்ப உறுதி செய்யும் என இரசியா சூளுரைத்துள்ளது. 2014-ம் ஆண்டு இரசியா கிறிமியாவைத் தன்னுடன் இணைத்து உக்ரேனின் கிழக்குப் பிராந்தியத்தில் பிரிவினைவாதத்தைத் தூண்டியதன் பின்னர் நேட்டோப் படையினர் கிழக்கு ஐரோப்பாவில் தமது ரோந்து நடவடிக்கைகளை அதிகரித்தனர். அவர்களுக்கு இடையூறுகள் செய்யும்வகையில் பல நகர்வுகள் செய்து வருகின்றது. 2016 ஏப்ரல் மாதும் இரசியாவின் இரு எஸ்யூ-24 தாக்குதல் விமானங்கள் போல்ரிக் கடலில் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் நாசகாரிக் கப்பல் USS Donald Cookஇற்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் வகையில் பறந்தமையும் அமெரிக்காவின் வேவுபார்க்கும் விமானங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் வகையில் இரசிய விமானங்கள் பறந்தமையும் இரசியாவின் நிலைப்பாட்டை எடுத்துக் காட்டின.

இரசியா சும்மா இருக்க மாட்டாது
இரசியாவிற்கு எதிராக தேவை ஏற்படின் ஒரு தீர்க்கமான முடிவு எடுத்து அதன் மீது ஒரு பேரழிவுவிளைவிக்கக் கூடிய போருக்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதை இரசியாவிற்கு உணர்த்தும் வரை இரசியா தனது எல்லை நாடுகள்மீது  மட்டுமல்ல மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் மீது கூட ஆபத்து விளைவிக்கக் கூடிய நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கும்.

No comments:

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...