Monday, 7 March 2016

அமெரிக்காவின் B-21 போர் விமானமும் வான்படைப் போட்டியும்


ஐக்கிய அமெரிக்காவின் விமானாப் படையின் தொலை தூரத் தாக்குதல் விமானமான B-21இன் ஓவியம் முதல் முதலாக புளோரிடா மாநிலத்தின் ஒர்லாண்டோ நகரில் 2016-02-26-ம் திகதி நடந்த Air Force Association Air Warfare Symposiumஇல் வெளியிடப் பட்டுள்ளது. B-21 போர் விமானம் அமெரிக்காவில் இருந்து கொண்டே உலகின் எந்தப் பாகத்திலும் தாக்குதல் செய்யக் கூடியது. இந்தவிமானத்தை Long Range Strike Bomber என வகைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. .ஐந்தாம் தலைமுறை விமானங்கள் சிறந்த ரடார்தவிர்ப்பு தொழில்நுட்பத்தையும் உன்னத கணனித் தொடர்பாடல்களையும் இயக்கத்தையும் துல்லியமாகக் குண்டுகளை வீசும் திறனும் கொண்டவை. B-2 போர் விமானத்தின் மேம்படுத்தப்பட்ட வடிவமே B-21. B-2இலும் பார்க்க B-1 அதிக உயரத்தில் பறக்கக்கூடியது. B-21 எதிரி தன்னை இனங்காணுவதை முற்றாகத் தடுக்கக் கூடியது.

பரம இரகசியத் திட்டம்
B-21 விமான உற்பத்தி 2015-ம் ஆண்டு Northrop Grumman நிறுவனத்திடம் ஓப்படைக்கப்பட்டது. அமெரிக்காவின் வலுவை உலகமயப்படுத்தும் செயற்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுக்கான கேந்திரோபாய முதலீடாகவும் B-21 நீள் தூரத் தாக்குதல் குண்டுவீச்சு விமானம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் அமெரிக்கப் பாதுகாப்புத் துறைச் செயலர் அஸ்டன் கார்ட்டர்.  B-21இன் பின்புறம் W வடிவத்திலும் இறக்கைகள் 33 பாகைகள் சரிவானதாகவும் இருக்கும். Northrop Grumman நிறுவனத்தின் சிறந்த வெப்ப முகாமைத் (Thermal management) தொழில் நுட்பம் அதனிடம் B-21 விமான உற்பத்தி ஒப்படைக்கப் பட்டமைக்கான முக்கிய காரணமாகக் கருதப்படுகின்றது. சிறந்த வெப்ப முகாமையால் எதிரிகளின் வெப்பம்-தேடி ஏவுகணைகளால் தாக்கப்பட முடியாத தன்மையை B-21 பெறுகின்றது. Northrop நிறுவனத்தின் ஆறாம் தலைமுறைத் தாக்குதல் விமானத் தொழில் நுட்பங்களில் சிறந்த stealth எனப்படும் ரடாருக்குப் புலப்படாத்தன்மை, , சிறந்தswept-wing fighter பொறிமுறை, பல் வேறுபட்ட இலக்குகளை தாக்கும் வலிமை மிக்க லேசர் படைக்கலன்கள் போன்றவை  உள்ளன. இணைய வெளி ஊடுருவல்கள் மூலம் எதிரி நாடுகள் B-21  இன் இரகசியங்களைத் திருடாமல் இருக்க பெரு முயற்ச்சிகள் எடுக்கப் பட்டுள்ளன. Lockheed Martin  132000 தொழிலாளர்களுடன் ஆண்டு தோறும் $35.7 billion விற்பனையும் $2.9 billion இலாபமும் கொண்ட முதற்தர படைக்கல உற்பத்தி நிறுவனமாகும். இரண்டாம் இடத்தில் Boeing நிறுவனமும், மூன்றாம் இடத்தில் Northrop Grumann நிறுவனமும் இருக்கின்றன

உற்பத்தியில் போட்டியோ போட்டி
B-21 உற்பத்தியில் Boeing, Lockheed Martin Corp ஆகிய நிறுவனங்களும் அக்கறை காட்டின. உற்பத்தி Northrop Grumman நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப் பட்ட பின்னர் Boeing, Lockheed Martin Corp ஆகிய நிறுவனங்கள் ஆட்சேபனை தெரிவித்து வழக்குத் தொடர்ந்ததால் உற்பத்தியில் தாமதம் ஏற்பட்டது. அமெரிக்காவில் பாதுகாப்புத்துறை ஒப்பந்தங்கள் தனியார் துறையிடம் ஒப்படைக்கும் போது பல பிரச்சனைகள் எழுப்பப்பட்டு கட்சி அரசியல் போட்டிகளும் எழுவதுண்டு. அமெரிக்கப் பாராளமன்றத்தின் மூதவையின் படைத்துறைச் சேவைக் குழுவின் தலைவர் ஜோன்  மக்கெயின் cost-plus contract அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்திற்கு தனது எதிர்ப்பைக் காட்டப் போவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

வான் படைக்கு வேறு கடற்படைக்கு வேறு

அமெரிக்கப் பாதுகாப்புத் துறையான பெண்டகன் அமெரிக்கக் கடற்படையாலும் விமானப் படையாலும் பொதுவாகப் பாவிக்கக் கூடிய விமானங்களை உருவாக்கும் திட்டம் F-35 போர் விமானங்கள் பல பின்னடைவுகளையும் செலவு அதிகரிப்பையும் எதிர் கொண்டது.  சுதந்திர பாதுகாப்பு விஞ்னானச் சபை இது தொடர்ப்பாக ஆய்வு செய்து இருதுறையினரினதும் தேவைகளும் சேவை முன்னுரிமைகளும் வித்தியாசமாக இருப்பதால் தனித்தனியாக உற்பத்தி செய்வது செலவுச் சேமிப்பைச் செய்யும் எனத் தெரிவித்தது.ஆனால் பொது வான  engine பொதுவான avionics architecture, பொதுவானா படைக்கலன்கள் weapons பொதுவான உற்பத்தித் தொடர் ஆகியவை இருப்பதை அந்தச் சபை வலியுறுத்தியுள்ளது. தற்போது விமானப் படையினருக்கு என்றும் கடற்படையினருக்கு என்றும் தனித்தனியாக விமானங்களை அமெரிக்கா உற்பத்தி செய்கின்றது. அத்துடன் பசுபிக் பெருங்கடலில் செய்ற்படக் கூடிய வகையிலும் விமானங்கள் வடிவமைக்கப் படுகின்றன. இது சீனாவால் அங்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களைச் சமாளிக்கக் கூடிய வகையில் இருக்கும்.
80 பில்லியன் டொலர் திட்டம் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக அமெரிக்காவின் வான் படையில் முக்கிய பங்கு வகித்த B-52 போர் விமானங்களுக்கு இனி "ஓய்வு" கொடுக்கப்படும். B-21இன் பொறியியல் மற்றும் அபிவிருத்தி செலவு 21.4மில்லியன் டொலர்களாகும். ஒரு B-21 விமானத்தின் உற்பத்திச் செலவு 550மில்லியன் டொலர்களாகும். 100 விமானங்கள் உற்பத்தி செய்யப் படலாம். மொத்தத் திட்டச் செலவு 80பில்லிய்யன் டொலர்களாகும்.

Air Force Global Strike Command (AFGSC)
ஐக்கிய அமெரிக்காவின் Air Force Global Strike Command (AFGSC) என்னும் உலகெங்கும் உள்ள அமெரிக்க விமானத் தளங்களை நெறிப்படுத்தும் கட்டளைப்ப் பணியகமாகும். உலகெங்கும் அமெரிக்காவில் இருந்து புறப்பட்டு தாக்குதல் செய்யக் கூடிய ஒரு விமானம் தேவையை B-21 தொலைதூரத் தாக்குதல் விமானம் நிறைவு செய்கின்றது. தேவை ஏற்படும்போது அணுக்குண்டுகளையும் B-21 தாங்கிச் செல்லும். ஒருவிமானத்தில் செய்மதி வழிகாட்டலில் இயங்கக் கூடிய 80 joint direct attack munition என்னும் ஏவுகணைகளை பொருத்த முடியும். ஐந்தாம் தலைமுறைப் போர்விமானங்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் மிகவும் செலவு மிக்கவை. இரசியாவின் SU-35 போர் விமானங்களுக்குப் போதிய சவாலை அமெரிக்காவின் F-35 விமானங்களால் விட முடியாது. SU-35  வான் சண்டையில் ஈடுபடுவதற்கு உருவாக்கப் பட்டவை. F-35 குண்டு வீச்சுக்கும் வான் பாதுகாப்பிற்கும் என உருவாக்கப் பட்டவை. வானத்தில் விமானங்கள் ஒன்றின் மீது ஒன்று தாக்குதல் செய்வதை நாய்ச் சண்டை என அழைப்பர். புதிய வரிசை SU-35 போர் விமானங்கள்ள் 2015-ம் ஆண்டு பாவனைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப் பட்ட போதும் எதிர்பாராத தொழில்நுட்பப் பிரச்சனைகளால் அவை 2018-ம் ஆண்டே பாவனைக்கு வரும். இரசியாவின் முழுமையான ஐந்தாம் தலைமுறைப் போர் விமானமாக PAK FA இந்தியாவுடன் இணைந்து உருவாக்கப்படவிருக்கின்றது. இந்த உற்பத்தியும் இயந்திரச் செயற்பாடு, ஸ்ரெல்த் தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றில் பல பிரச்சனனகளை எதிர் கொள்கின்றது. இந்திய விமானப் படையில் ஐந்தாம் தலைமுறையைச் சேர்ந்த PAK FA இல் 144 விமானங்கள் 2022-ம் ஆண்டு இணைக்கப்படலாம். 2018-ம் ஆண்டு சீனா தனது J-20 ஐந்தாம் தலைமுறைப் போர்விமானங்களைச் சேவையில் ஈடுபடுத்தவிருக்கின்றது. அமெரிக்க விமான உற்பத்தி நிறுவனமான லொக்ஹீட் மார்டினின் கணனித் தொகுதிகளில் இருந்து பல தொழில்நுட்பத் தகவல்கள் திருடப்பட்டன. இதற்கும் சீனாவின் ஐந்தாம் தலைமுறைப் போர்விமான உற்பத்திக்கும் தொடர்புகள் உண்டா எனற கேள்வியும் முன்வைக்கப்படுகின்றன.

பார படைக்கலன் தாங்கும் இரகசிய விமானம் - Heavy-payload Stealth aircraft
B-21 ஒரு Heavy-payload Stealth aircraft ஆகும். இது பாரமான குண்டுகளைத் தாங்கிச் செல்லக் கூடியது. நாற்பதினாயிரம் இறாத்தல்களுக்கு அதிகமான எடையுள்ள குண்டுகளைத் தாங்கிச் செல்லாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அத்துடன் எதிரியின் கதுவிகளால்(ரடார்களால்) இனம் காணப்பட முடியாதவை. Northrop Grumman நிறுவனத்தின் புதிதாகக் கண்டுபிடித்துள்ள Stealth பூச்சை மனிதப் பொறிகள் மூலம் B-21இற்குப் பூசப்படும். இந்தப் பூச்சு   alternate high-frequency material (AHFM) என அழைக்கப் படுகின்றது.

B-21 ஐந்தாம் தலைமுறைப் போர் விமானமாகும்
ஆறாவது தலைமுறை விமானங்களில் microwaves, lasers ஆகியவற்றின் மூலமாக எதிர்க்கவரும் விமானங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தக் கூடியவையாக இருக்கும். அண்மையில் வரும் எதிரி விமானங்கள் ஏவுகணைகள் கருக்கி விழுத்தப்படும் இவை ஹைப்பர் சோனிக் விமானங்களாக இருக்கும். ஒலியிலும் பார்க்க ஐந்து மடங்கு வேகத்தில் பறக்கக் கூடியவையாக இருக்கும். ஆறாவது தலைமுறைப் போர் விமானங்களில் microelectronics technologies பாவிக்கப்படும். ஆளில்லாப் போர் விமானங்களின் தொழில்நுட்பம் வேகமாக வளரும் சூழ்நிலையில் ஆறாவது தலைமுறைப் போர்விமானங்கள் விமானிகள் இன்றி தொலைவில் இருந்து இயக்கக் கூடியவையாக அல்லது ரோபோக்கள் மூலம் இயக்கக் கூடியவையாக அமையலாம். தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி சிறந்த கட்டளையும் கட்டுப்பாடும் முறைமை அதாவது command and control முறைமை மிக உன்னதமானதாக இருக்கும். B-21  ஆளில்லாமலும் விமானியுடனும் பறக்கக் கூடியவையாக அமையலாம். இரசியாவின் T-50, அமெரிக்காவின் F-22, சீனாவின்  J-20 ஆகியவை உலகின் முன்னணி ஐந்தாம் தலைமுறைப் போர் விமானங்களாகும்.

The cargo-bomber airplane concept
2016-02-புளோரிடா மாநிலத்தின் ஒர்லாண்டோ நகரில் நடந்த Air Force Association Air Warfare Symposiumஇல் இன்னும் ஒரு விமானம் பற்றிய ஓவியமும் வெள்விடப்பட்டது. The cargo-bomber airplane concept எனப்படும் இத்திட்டத்தில் பாரிய சரக்கு விமானத்தையும் குண்டு வீச்சு விமானத்தையும் இணைக்கும் எண்ணம் முன் வைக்கப் பட்டுள்ளது. அப்படி உருவாக்கும் விமானத்தில் பெருமளவு குண்டுகளைத் தாங்கிச் சென்று எதிரி இலக்குகளில் வீச முடியும். இந்த விமானம் பற்றிய மேலதிகத் தகவல்கள் இரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.

No comments:

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...