Friday, 4 July 2014

ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே

சிறு கூட்டுக் குருவிக்கும்
சிறகடிக்க ஆசை
ஒரு கூட்டுப் புழுவிற்கும்
சிறை உடைக்க ஆசை
எம் ஈழத் தமிழர்க்கும்
விடுதலை வேட்கை எனத்
திரியாகிக் கரியாகிப் போனீரே
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே 

குண்டு மழையிடை 
கந்தகம் சந்தணமாக 
வெந்தகம் நீறாக 
தாயத்தாகம் தாரகமாக 
தாராள மனத்துடன் - நாம் 
பாராள வேண்டி நின்றீரே 
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே 

பெற்றவரைப் பிரிந்து
உற்றவரை மறந்து
மற்றவர் விடியலுக்காய்
கதிரோடு புதிரானீர்
உம் விதியை உம் கையிலெடுத்தீர்
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

நன்னுடல் பொடிப்பட
செம்புலப் புயநீரென
செந்நீர் நிலம்புணர
பொன்னுடல் உருகிட
புகழுடல் பெற்றீரே
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

படர் துயர் துடைக்க
இடர்கள் பல நீக்க
நெல்லியடியில் நேர்த்தியாய்
நேற்று நீர் அடித்தீர்
பெரும்படை தகர்த்தீர்
எதிரியின் நம்பிக்கை பொடியாக்கினீர்
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

நாடெங்கும் எதிரிகளஞ்சினர்
பாரெங்கும் பலரும் வியந்தனர்
வலுவிலா இனத்தின் விலாவானீர்
புது நிலை கொடுத்தீர் 
புது வகை வகுத்தீர்
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

களமுனைச் சமநிலை சிதறடித்தீர் 
உடலால் ஊடறுத்தீர்
கடலால் வழி தடுத்தீர்
ஈழக்காதலால் இரையானீர்
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

நங்கையர் கொங்கை அரியும்
கொடுங்கையர் சிரம் கொய்ய
தியாகத்தின் உச்சத்தில்
ஒளிரும் தீபமாகினீர்
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

படை நகர்த்தல் பல தடுத்தீர்
படைக்கலன்கள் பறித்தெடுத்தீர்
ஆழ்கடலில் நீள் கலனகள் மூழ்கடித்தீர்
மண் மீட்க மானம் காக்க இரையாகினீர்
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

விடுதலைக்கு எனக் கருவாகி
விடுதலை வேள்வியில் கரியாகி
விடு தமிழர் தலை என வித்தாகிப்
போன கருவேங்கைகளே
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

ஆட்காட்டிக் குருவிகள் ஆங்கே
அதிகரித்துப் போனதனால்
சிட்டுக்குருவிகள் இங்கே
சுடலைக் குருவிகளாயின
ஞானியர் பொய்யுடன் என்றதைப்
பொய்யாக்கி உம்முடலை
மெய்யுடலாக்கி
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே

இன்னும் பகை ஒளியவில்லை
இன்னும் துயர் தீரவில்லை
மீண்டும் எம் மண் வருவீர்
கதிர் ஒளியோடு ஒன்றாக
ஜூலை ஐந்தின் முத்துக்களே
எம்மினச் சொத்துக்களே
மீண்டும் தாய் மண் வருவீர் வருவீர்

Sunday, 29 June 2014

அமெரிக்கா புதிதாக உருவாக்கும் Phalanx எனப்படும் Close-in Weapon Systems

ஃபேலாங்ஸ் சுடுகலன்களை இப்போது அமெரிக்கா தனது கடற்படைக்கு என உருவாக்கியுள்ளது. லேசர் கதிர்கள் மூலம் தாக்குதல் நடாத்தும் ஃபேலாங்ஸ் படைக்கலன்கள் அமெரிக்காவிற்கு சீனாவிற்கு இடையில் உக்கிரமடைந்து கொண்டிருக்கும் படைவலுப் போட்டியின் ஓர் அம்சமாகும்.

அமெரிக்காவின் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள் சீனாவின் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இரண்டு தலைமுறை முந்தியவையாகும். அமெரிக்காவின் வலிமை மிக்க கடற்படையைச் சமாளிக்க சீனா பலவழிகளின் முயல்கின்றது.

முதலாவதாக சீனா தனது நீர்முழ்கிக் கப்பல்களை அதிநவினப்படுத்தி வருகின்றது. சீனாவின் நீர்முழ்கிக் கப்பல்களின் தரம் வலு ஆகியவை படு இரகசியமாகப் பேணப்பட்டு வருகின்றது.

இரண்டாவதாக சீனா அமெரிக்கச் செய்மதிகளை அழிக்கக் கூடிய ஏவுகணைகளை உருவாக்கி அமெரிக்கக் கடற்படையின் தொடர்பாடல்களை முடக்கக் கூடிய திறனைப் பெற்றுள்ளது. அத்துடன் இணையவெளியில் ஊடுருவி அமெரிக்கக் கடற்படையின் தொடர்பாடல்களை அழிக்கும் வலிமையும் சீனாவிடம் உண்டு.

மூன்றாவதாக நீருக்கடியில் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களில் இருந்து ஏவப்படும் டோர்ப்பீடோக் குண்டுகளை சீனா மேம்படுத்தி வருகின்றது.

நான்காவதாக அமெரிக்காவின் ஏவுகணை எதிர்ப்பு முறைமைகளை உடைத்துக் கொண்டு உள்நுழைந்து அமெரிக்க விமானம் தாங்கிக் கப்பல்களைத் தாக்கக் கூடிய ஒலியிலும் பார்க்க பல மடங்கு வேகத்தில் பாய்ந்து செல்லக் கூடிய ஏவுகணைகளை உருவாக்கி வருகின்றது. இவை ஹைப்பர் சோனிக் ஏவுகணைகள் எனப்படும்

இவற்றில் சீனாவின் நான்காவது ஒலியிலும் பார்க்க வேகமாகச் செல்லக் கூடிய ஏவுகணைகள் அமெரிக்கக் கடற்படைக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக அமைந்தது. சீனா தனது WU-14 எனப்படும் ஹைப்பர் சோனிக் என்னும் ஒலியிலும் பார்க்கப் பத்து மடங்கு வேகத்தில் பாயக் கூடிய ஏவுகணைகளை 2014-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதலில் சோதனை செய்து பார்த்தது.
சீனா தனது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தனது பாதுகாப்புச் செலவையும் அதிகரித்துக் கொண்டே போகின்றது. அதே வேளை அமெரிக்கா 2008-ம் ஆண்டின் பின்னர் தனது பொருளாதாரப் பிரச்சனைகளால் தன் பாதுகாப்புச் செலவுகளைக் குறைக்க வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டது. இதனால் அமெரிக்கப் படைத்துறை நிபுணர்கள் தமது படையின் திறனை குறைந்த செலவில் அதிகரிக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளனர்

சீனாவின் ஒலியிலும் பார்க்கப் பத்து மடங்கு வேகத்தில் பாயக் கூடிய WU-14 ஏவுகணைகள் சீனா தனது கடற்படையை அமெரிக்காவிலும் பார்க்க ஒரு படி உயர்த்தி விட்டதாக அமெரிக்கப் பாராளமன்றத்தின் மக்களவையின் பாதுகாப்புத் துறைக் குழு அறிவித்தது.

சீனாவின் WU-14  ஏவுகணைகளையும் லேசர் கதிர்கள் மூலம் தாக்கியழிக்கக் கூடியதாக அமெரிக்கா தனது Phalanx பாதுகாப்பு முறைமையை உருவாக்கியுள்ளது. இந்தப் பாதுகாப்பு முறைமை Close-in weapon systems
அதாவது நெருங்கிய நிலைப் படைக்கலன் முறைமை என்று அழைக்கப்படுகின்றது.  இதைச் சுருக்கமாக CIWS என அழைக்கப்படுகின்றது.


லேசர் மூலம் அழிக்கும் முறைமை 

உயர் பகுதிறன் (high-resolution) கொண்ட தேடிக் கண்டு பிடிக்கும்
infra-red camera , விரைவு சுடுகலன் rapid-fire, கணனியால் இயங்கும் ரடார் , 20மில்லி மீட்டர் துப்பாக்கி முறைமை, லேசர் ஒளி பாய்ச்சி ஆகியவை அமெரிக்கா உருவாக்கியுள்ள Close-in weapon systems அதாவது நெருங்கிய நிலைப் படைக்கலன் முறைமையின் முக்கிய அம்சங்களாகும்

அமெரிக்கக் கடற்படையின் மற்ற எல்லாப் பாதுகாப்பு முறைமைகளையும் முறியடித்துக் கொண்டு அமெரிக்கக் கப்பல்களைத் தாக்க வரும் ஒலியிலும் பார்க்கப் பல மடங்கு வேகத்தில் பாயும் ஏவுகணைகளையும் பறந்து வரும் விமானங்களையும் அமெரிக்கா தற்போது உருவாக்கும் Phalanx பாதுகாப்பு முறைமை தனது லேசர் கதிர்களால் கருக்கி அழிக்கும்.

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...