Friday, 19 April 2013

கடவுள் தேவையில்லை என்கிறார் பிரபல விஞ்ஞனி Stephen Hawking

பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கிய பாரிய வெடிப்பின்(Big Bang) போது கடவுள் தேவைப்பட்டிருக்கவில்லை என்கிறார் உலகிலேயே மிகப்பிரபலமான theoretical physicist Stephen Hawking. அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு விஞ்ஞானிகள் மாநாட்டிலேயே பிரித்தானிய விஞ்ஞானியான Stephen Hawking இதனைத் தெரிவித்தார்.

பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்பத்தை  Quantum theoryயும் theory of relativityயும் தான் பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கத்தை தீர்மானித்தன அங்கு கடவுள் தேவைப்பட்டிருக்கவில்லை என்கிறார் Stephen Hawking

Caltec எனப்படும் The California Institute of Technologyஇல் Stephen Hawking இன் உரையைக் கேட்க ஒரு rock starஐப் பார்க்க அவரது ரசிகர்கள் திரள்வதைப் போலப் பிரபல விஞ்ஞானிகள் 12 மணித்தியாலங்கள் வரிசையில் நின்று நுழைபுச் சீட்டுக்களைப் பெற்றுக் கொண்டனர்.


“It has been a glorious time to be alive and doing research in theoretical physics. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years and I’m happy if I have made a small contribution. The fact that we human beings, who are ourselves mere collections of fundamental particles of nature, have been able to come this close to an understanding of the laws governing us and our universe is a great triumph.” கடந்த 50 ஆண்டுகளாக பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய அறிவு பெரிதும் மாறியுள்ளது. இதற்கு நானும் பங்களிப்புச் செய்துள்ளதில் பெருமையடைகிறேன். இயற்கையில் உள்ள துணிக்கைகளே மானிடர்களாகிய எம்மிலும் இருக்கின்றன. (அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்திலும் உண்டு). பிரபஞ்சத்தை இயக்கும் விதிகள் பற்றிய அறிவதை அண்மித்துள்ளது பெரும் வெற்றியே.

புத்தக விற்பனையில் சாதனை படைத்த A brief history of time என்னும் நூலை எழுதிய Stephen Hawking motor-neurone disease  நோயால் பீடிக்கப்பட்டு தனது உடலில் எந்தப் பாகத்தையும் அசைக்க முடியாதவர், வாய் பேசமுடியாதவர். இவர் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் பேராசிரியர் ஆவார். இப்போது இவருக்கு வயது 71. கடந்த 50 ஆண்டுகளாக motor-neurone diseaseஆல் அவதியுற்ற போதும் கற்றுத் தேர்ந்து பெரும் விஞ்ஞானி ஆகியவர். கணனித் தொகுதியின் உதவியுடன் இப்போது பேசுகிறார் நடமாடுகிறார்.

பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு ஆரம்பம் இருந்ததென்றால் அதற்கு முன் என்ன நடந்தது? அதற்கு முன்னர் கடவுள் என்ன செய்துகொண்டிருந்தார்? இப்படிப்பட்ட கேள்விகளைக்கேட்பவர்களை அனுப்புவதற்கு நரகத்தைத் தயார்படுத்கிக்கொண்டிருந்தாரா?
உலகம் தட்டையானது என மக்கள் நம்பியிருந்த காலத்தில் உலகத்தின் விளிம்பிற்கு அப்பால் என்ன இருக்கிறது என்ற கேள்வி இருந்தது. இந்த மாதிரியான கேள்விகள் தேவையற்றது என்கிறார் Hawking. உலகம் உருண்டையான என்பது உலகின் விளிம்பில் என்ன இருக்கிறது என்ற கேள்விக்குப் பதிலாக அமைந்தது.
நேரம் எங்கு தொடங்கிய எங்கு முடிந்தது என்ற கேள்விக்கும் இதுதான் பதில்.

He suggested that the idea of time running in only one direction 'like a model railway track' was misconceived and that combining of general relativity and quantum theory can allow time to act just like another direction in space.

'This means one can get rid of the problem of time having a beginning, in a similar way in which we got rid of the edge of the world,' he said.
நேரத்தின் தொடக்கம் என்பது தென் துருவத்தைப் போன்றது. நேரம் என்பது அட்சரக்கோடுகளின் பாகைகள் போன்றது. தென் துருவத்திற்கு தெற்கே என்ன இருக்கிறது என்ற கேள்வியில் அர்த்தமில்லை. அது போலவே பிரபஞ்சம் தொடங்க முன் என்ன என்ற கேள்வியும் அர்த்தமற்றது.
Hawking asked his audience to imagine the beginning of the Universe is like the South Pole, with the role of time being played by degrees of latitude.

Just as asking what is south of the South Pole makes no sense, he argued, to asking what happened before the beginning of the Universe would become a meaningless question.

பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்பம் விஞ்ஞான விதிகளின்படியே நிகழ்ந்தன. கொதிக்கும் நீரில் குமிழிகள் போல் பிரபஞ்சம் உருவானது. அது விரிவடைந்து கொண்டே செல்கிறது.
Moreover, conceiving of the Universe in this way also removes 'age-old objections' to the idea that the Universe had a beginning; that it would be a place where the normal laws of physics could not hold. Instead, Hawking claimed, the beginning of the Universe could be governed by laws of science, which justifies a picture he and fellow physicist Jim Hartle developed as like the formation of bubbles of steam in boiling water. which grow to such a size that they are safe from collapsing. They will correspond to universes that would start off expanding at an ever increasing rate' like the expanding Universe we live in, he said.

Quantum theory could best understand how the state of the Universe at the initial point of its formation gave rise to the Universe we live in today 13.5billion years after the Big Bang, Hawking claimed.

He said: 'General relativity on its own cannot answer the central question in cosmology: Why is the universe the way it is?

'However, if general relativity is combined with quantum theory, it may be possible to predict how the universe would start.'

Small fluctuations in the initial state of the Universe would lead to the formation of 'galaxies, stars, and all the other structure in the universe,' he said.

His theory could be tested when science develops the ability to detect gravitational waves by accurately measuring the distance between spacecraft.

These waves, he said, originated in the earliest times of the universe and have not been altered by their interactions by 'intervening material'.

No comments:

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...