Wednesday, 11 April 2012

சுனாமிப் புரளிகளை நம்ப வேண்டாம்

பண்டா ஆசேயில் இருந்து 308மைல் தொலைவில் 20.5மைல் ஆழத்தில் ஒரு பூமி அதிர்வு ஏற்பட்டது. இதன் தாக்கம் இலங்கை வரை உணரப்பட்டது. இந்தியாவில், சென்னை மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் இந்நில நடுக்கத்தினை உணர்ந்ததால் அனைத்துப் பணிமனைகளும் மூடப்பட்டன.
The quake struck 308 miles (500 km) southwest of the city of Banda Aceh, on the northern tip of Indonesia's Sumatra island, at a depth of 20.5 miles (33 km), the U.S. Geological survey said.


இதைத் தொடர்ந்து பசிபிக் சுனாமி எச்சரிக்கை நிலையம் ஒரு சுனாமியையிட்டுக் கவனமாக இருக்கும் படி அறிவிப்பு விட்டது. பல ஊடகங்கள் இதை சுனாமி எச்சரிக்கை என திரிபு படுத்தி விட்டன. 
சுனாமி அவதானிப்பிற்கும் சுனாமி எச்சரிக்கைக்கும் நிறைய வேறுபாடு உண்டு. A tsunami watch means there is the potential for a tsunami, not that one is imminent.


முதல் வந்த செய்தி: The first 8.6-magnitude quake off Aceh province, hours earlier, spawned a wave around 30 inches (80 centimeters) high but caused no serious damage. Two hours after the quake hit, however, there was no sign of the feared wave. Damage also appeared to be minimal.

நடந்தது ஒரு பக்கவாட்டு அதிர்வே மேல் நோக்கிய அதிர்வு அல்ல என அமெரிக்காவில் இருந்து அறிவிக்கப்பட்டது. மேல் நோக்கிய அதிர்வு மட்டுமே சுனாமியைக் கொண்டு வரும்.

இந்தோனொசியாவில் 30 செண்டி மீட்டர் அலை வந்ததை பல ஊடகங்கள் இந்தோனொசியவைச் சுனாமி தாக்கியது என்று எழுதின. இதுவரை எவரும் கொல்லப்படவுமில்லை, எங்கும் கட்டிடங்கள் உடைந்ததாகச் செய்திகளும் வரவில்லை.

 அந்த்மான் தீவில் வெறும் 35செண்டி மீட்டர் உயர் அலை ஒன்று வந்தது. பிலிப்பைஸ் சுனாமி இல்லை என்றது. தொடர்ந்து இந்தோனொசியாவும் சுனாமி இல்லை என்றது. இவ்விரு நாடுகளும் அதிர்வு நடந்த இடத்திற்குப் பக்கதில் உள்ள நாடுகள். இவை சுனாமி இல்லை என்று அறிவித்த பின்னரும் 
இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் ஊடகங்கள் தொடர்ந்து சுனாமி என்று ஊளையிட்டுக் கொண்டிருந்தன.  5 மணிக்கு தமிழ்நாட்டிற்கும் 6 மணிக்கு இலங்கையையும் சுனாமி அலைகள் தாக்கும் என ஊடகங்கள் அறிவித்துக் கொண்டிருந்தன.

Latest news:
The earthquake’s movement was horizontal, not vertical, and caused no apparent movement of the sea floor, which is what triggers tsunamis, Susanne Sargeant, a seismologist with the British Geological Survey (BGS) told Agence France-Presse.“We’ve had two blocks rubbing together, it’s called a strike-slip earthquake,” Sargeant said.“That means there hasn’t been any displacement of the sea floor. Although an earthquake of this magnitude has the potential to cause a large tsunami, the fact that we haven’t seen any drop of the sea floor, which is what generates the wave, it looks like the possibility of a tsunami being generated is low.”

Kevin McCue, director of the Australian Seismological Centre, said the “predominantly strike-slip” movement suggested “any tsunami would be small and local.” The US Geological Survey (USGS) said an 8.6-magnitude earthquake struck off the coast of Sumatra at 2:38 p.m. (0838 GMT) at a depth of 33 kilometers (14.2 miles).
Mok Hing-yim, senior scientific officer at the Hong Kong Observatory, said a “minor tsunami” of 31 centimeters, or about one foot, in height had been reported at Sabang, on the coast of Indonesia.

“It’s not very significant, but we cannot ignore that there will be some higher tsunami along the coast of Indonesia. The reading indicated that a tsunami has been generated,” Mok said. Geoscience Australia specialist Daniel Jaksa said “there’s definitely tsunami signals reaching the Sumatran coast.” “Off the coast off Indonesia at the moment there’s 50 centimeters,” or 20 inches, he said.

பசுபிக் சுனாமி எச்சரிக்கை நிலையம் முன்பு வெளிவிட்ட சுனாமிக் கண்காணிப்பையும் திரும்பப் பெற்றுள்ளது: The Pacific Tsunami Warning Centre cancelled the watch for most areas of the Indian Ocean about four hours after the first quake. It was still in effect for Indonesia, India, the Maldives, Sri Lanka and the island territory of Diego Garcia.

விடுதலைப் புலிகளின் கப்பல்களின் நடமாட்டத்தை அவதானித்து இலங்கைக்குப் போட்டுக் கொடுத்த  இந்தியச் செய்மதிகளால் பாரிய அலைகளை அவதானிக்க முடியாதா?

No comments:

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...