Friday, 16 September 2011

நகைச்சுவை: கலக்கும் கடன் நெருக்கடி..
அமெரிக்காவையும் ஐரோப்பிய நாடுகளையும் ஆட்டிப்படைக்கும் கடன் நெருக்கடி பற்றி பலசுவையான நகைச்சுவைகளும் கருத்துப் படங்களும் வெளிவந்தமுள்ளன. பாடகி Katie Price சிலிக்கன் மார்புடையவர். அவரையும் வர்த்தக வங்கிகளையும் இப்படி ஒப்பீடு செய்து கலாய்க்கிறார்கள்.


Q: What's the difference between a merchant bank and Katie Price?
A: Both are institutions whose reputation is built on assets that, on closer inspection, turn out to be entirely artificial, vastly over-inflated and in danger of going through the floor at any moment. But at least Katie Price is still worth something.

 கடன் நெருக்கடி மோசமானால் பிரித்தானிய மகராணியின் நிலை இப்படி ஆகுமா?:
மகராணி மக்டொனாடில் வேலை!
கேள்வி: இன்றுள்ள பொருளாதாரச் சூழலில் இலட்சாதிபதியாவது எப்படி?
பதில்: ஒரு கோடிக்கு மேல் முதலிட்டு வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.

மேலை நாடுகளில் பெரும் சம்பாத்தியம் செய்தவர்கள் investment bankers எனப்படும் முதலீட்டு வங்கிகளில் வேலைசெய்பவர்கள். அவர்களை இப்படிக் கலாய்க்கும்படி நிலமை!!!!
Q: What’s the difference between an investment banker and a large pizza?
A: A large pizza can feed a family of four.

என்னடா இந்தப் பெரிய வங்கிக்கு வந்த சோதனை!!!

பணம் கதைக்கும். அதற்கு தெரிந்த ஒரே வசனம் "சென்று வருகிறேன்".
Money talks. Trouble is, mine only knows one word - goodbye.

வர்த்தகத்தில் பணத்தை இழந்தவர் இப்படிக் கூறுகிறார்:
"THIS IS WORSE THAN A DIVORCE. I'VE LOST HALF MY NET WORTH AND I STILL HAVE A WIFE"

அரசுகள் மக்களின் பொருளாதார நிலைகளைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் பெரு முதலாளிகளின் நிலைபற்றி அதிக கவல கொண்டால்:
 நிதியியல் அகராதி:
CEO –Chief Embezzlement Officer.
CFO– Corporate Fraud Officer.
BULL MARKET — A random market movement causing an investor to mistake himself for a financial genius.
BEAR MARKET — A 6 to 18 month period when the kids get no allowance, the wife gets no jewelry, and the husband gets no sex.
VALUE INVESTING — The art of buying low and selling lower.
P/E RATIO — The percentage of investors wetting their pants as the market keeps crashing.
BROKER — What my broker has made me.
STANDARD & POOR — Your life in a nutshell.
STOCK ANALYST — Idiot who just downgraded your stock.
STOCK SPLIT — When your ex-wife and her lawyer split your assets equally between themselves.
FINANCIAL PLANNER — A guy whose phone has been disconnected.
MARKET CORRECTION — The day after you buy stocks.
CASH FLOW — The movement your money makes as it disappears down the toilet.
YAHOO — What you yell after selling it to some poor sucker for $240 per share.
WINDOWS — What you jump out of when you’re the sucker who bought Yahoo at $240 per share.
INSTITUTIONAL INVESTOR — Past year investor who’s now locked up in a nuthouse.
PROFIT — An archaic word no longer in use.

உலகத்துக்கு சாப்பாடு போட்டவர்களுக்கு இக்கதியா?;
• This shipping market is so bad...that the only guys taking ships are the Somalians
• This market stinks so bad …that on my drive home yesterday there was a guy at an intersection with a sign that read, “Will manage your money for food”.
• This market stinks so bad...that my broker recommended only 2 positions, Cash and Fetal
• This market stinks so bad...that it makes lawyers smell clean!
• This market stinks so bad...that it makes putting money on a Texans win look like a solid investment
• This market stinks so bad...that I am advising my mother-in-law to put more money in!
• This market stinks so bad...that I can finally afford that divorce. She/he will get what I’ve always wanted her/him to get - half of nothing!
• This market sucks so bad…that it’s not even funny anymore
• This market stinks so bad…that my dartboard got taken away in a margin call
• This market stinks so bad…that I wish CFA stood for Certified Flight Attendant
• This market stinks so bad…that I wish I would have tried harder in my freshman chemistry class
• This market stinks so bad…that I’m thinking about getting my real estate brokerage license

 நிலைமை மோசமானால் BRANDS இப்படி ஆகுமா?
அமெரிக்க கார் கிறிஸ்லர் இப்படியாகுமா?
ஆப்பிளை இந்தக்கடி கடிக்குமா கடன் நெருக்கடி?

பங்குக் குறியீடு ????

இங்க் கார்ட்ரிஜ் மாற்றாமல் இருந்தால்...

பிரெஞ்சுக் கார்
Money makes the world go 'round, debt makes the spin crash to ground.

 கிரேக்க மக்கள் சோம்பேறிகள் என்பதற்காக இப்படி:
The World Bank would be happy to loan Greece the money it needs, if only the Greeks would work long enough to fill out the application form.

The IMF could fix the worldwide money meltdown if only they would shut themselves down.No comments:

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...