Saturday, 20 November 2010

இதயத்தால் காதலிப்பது யார்

அறுவடை
அகல உழுவதைவிட ஆழ உழு
மெக்சிக்கோவில் அறுவடை செய்வாய்

பழகாத மொழி
அர்த்தராத்திரியில்
மழை பெய்தால்
குடை வேண்டும்

விலைவாசி
தங்கம் விலை என்றுதானோ
சங்கரன் பாம்பணிந்தான்
உமாதேவிக்கு ஆதிசேடன்
மோதிரமாய் ஆனானோ

யாரோ
கண்களால் ஆண்கள் காதலிக்கிறார்களாம்
காதுகளால் பெண்கள் காதலிக்கிறார்களாம்
இதயத்தால் காதலிப்பது யார்

Thursday, 18 November 2010

அட்டூழியம்: சவுதி 24 - குவைத் 14திருமால் அவதாரங்கள் எடுத்தாராம்
தேவன் குமாரனை அனுப்பினாராம்
அல்லா தூதுவர்களை அனுப்பினாராம்
ஒரு நாளில் வன்னியில் இருபதினாயிரம் கொலைகள்
சவுதியில் ஆரியவதி உடலில்
இருபத்திநாலு ஆணிகள் அறையப்பட்டன.
குவைத்தில் லெட்சுமியின் உடலில்
பதினாங்கு ஆணிகள் அறையப்பட்டன
திரும்பிவந்தால் மனைவியை
கடத்தி இலங்கைக்குக்
கொண்டு செல்வர் என்ற பயமா
மீண்டும் சிலுவையில்
அறையப்படலாம் என்ற பயமா
ஊர்விட்டு ஓடோடிப்போக
வேண்டுமென்ற பயமா

இருதய நோய்களுக்கு புரட்சிகரமான புதிய மாத்திரை


இருதய நோய்களைக் குறைக்கக் கூடிய புதிய மாத்திரைகளை ஹாவார்ட் பல்கலைக்கழகத்தினர் உருவாக்கியுள்ளனர். இம்மாத்திரைகள் எமது இரத்தத்தில் உள்ள கூடாத கொழுப்பாகிய LDL cholesterolஐஅகற்றிவிடும்.
எமது இரத்தத்தில் கொழுப்புக்கள் அவசியமானவை. அது அளவோடு இருக்க வேண்டும். LDL cholesterol அதிகமானால் அது இரத்தக் குழாய்களை சிறுக்கச் செய்யும் அதனால் இரத்தத்தை உடல் முழுக்க கொண்டு செல்ல இருதயம் அதிக அழுத்தத்துடன் இரதத்தை செலுத்த வேண்டும். இது இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது. மிக அதிக LDL cholesterol இரத்தக் குழாய்களை முழுதாக அடைத்து விடுவதும் உண்டு. அப்போது மாரடைப்பு உண்டாகிறது.

புதிதாக உருவாக்கியுள்ள மாத்திரைகள் இரத்ததில் HDL cholesterol எனப்படும் நல்ல கொழுப்பை அதிகரிக்கச் செய்து LDL cholesterol எனப்படும் தீங்கு விளைவிக்கும் கொழுப்பை ஈரலுக்கு எடுத்துச் சென்று அங்கு அதைக் கரைத்து உடலில் இருந்து வெளியேற்றி விடும். பல நாடுகளில் இருதய நோயால் இறப்பவர்கள் தொகை மற்றக் காரணிகளால் இறப்பவர்களிலும் பார்க்க மிக அதிகம். பிரித்தானியாவில் 26 இலட்சம் மக்கள் இருத நோயால் அவலப் படுகிறார்கள். இங்கு ஆண்டு தோறும் 94000 மக்கள் இருதய நோயால் இறக்கின்றனர். புதிதாக உருவாக்கப் பட்டுள்ள மாத்திரகள் கொழுப்பை அரை பங்கு குறைக்க வல்லவை என்று இதை உருவாக்கியவர்கள் கூறுகின்றனர்.

Wednesday, 17 November 2010

சிரிக்க: வள்ளுவனை கலாய்த்தல்


மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல் லவர்.

கிரீன் கார்ட் இருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் இங்கிருந்தும்
கால் செண்டர் வேலை செய்வோர் கிழல்லவர்

செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின்
வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை.

செல்லில் பலன்ஸ் உண்டேல் எனக்குரை மற்று நின்
மிஸ்ட் கால் கேட்பார்க்குரை

அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்தசொல்
தேறியார்க்கு உண்டோ தவறு.

மின்னஞ்சலில் காதல் செய்தவர் வரமறுப்பின்
சொல்லஞ்சலில் கடலை போடுபவரைப்பார்

பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும்.

பல்லார் முனிய chat அடிப்பான்
எல்லாராலூம் கட் பண்ணப்படும்

வேலொடு நின்றான் இடுவென் றதுபோலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு.

A47ஓடு நின்றான் இடுவென்றதுபோலும்
பலன்ஸ் நிறைந்தான் மிஸ்ட்கால்


நாம் சொல்வதற்கும் சொல்ல நினைப்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு. புறமொன்று பேசும் போது உள் நினைப்புகள் எப்படி இருக்கும்? இதோ சில உதாரணங்கள்:
I love your smile, your face, and your eyes

Damn, I'm good at telling lies!

***

My darling, my lover, my beautiful wife:

Marrying you screwed up my life.

***

I see your face when I am dreaming.

That's why I always wake up screaming.

***

Oh loving beauty, you float with grace

If only you could hide your face.

***

Kind, intelligent, loving and hot

This describes everything you are not.

***

I want to feel your sweet embrace

But don't take that paper bag off of your face.

***

My love, you take my breath away.

What have you stepped in to smell this way?

***

Love may be beautiful, love may be bliss

But I only slept with you, because I was pissed.

***
My feelings for you no words can tell

Except for maybe "Go To Hell".

***

Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and
so are you.

But the roses are wilting, the violets are dead, the
sugar bowl's empty and

so is your head

***

What inspired this amorous rhyme?

Two parts vodka, one part lime.

விஞ்ஞானிகள்: நடுத்தர வயதுப் பெண்கள் தண்ணியடித்தல் நல்லது


நடுத்தர வயதுப் பெண்கள் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு கிளாஸ் உவைன் (wine) அருந்துவது அவர்களை வயது போனகாலங்களில் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.

மிதமான மதுப்பழக்கம் இருதய நோய்களைத் தடுக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் பலதடவை கூறிவிட்டனர்.

1976இல் இருந்து இரண்டுஇலட்சம் பெண்கள்ளிடம் பொஸ்டனில் உள்ள ஹாவார்ட் பல்கலைக்கழக்த்தில் மேற்கொண்ட இரு ஆய்வுகள் மேற் கொள்ளப்பட்டன. இதில் இருந்து தினசரி மது அருந்தும் பெண்களின் ஆரோக்கியம் மது அருந்தாத பெண்களிலும் பார்க்க சிறப்பாக இருப்பதை அறிந்து கொண்டனர். Stroke நோய் வருவது தினசரி மது அருந்தும் பெண்களிடம் குறைவாக இருந்ததாம்.

மது அருந்துவது எப்படி ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகிறத்து என்று இதுவரை சரியாக அறியப்படவில்லை.

Tuesday, 16 November 2010

கேட்டுத் துலக்குவது அறிவு
நம்பிக்கை உளி
பிரச்சனைப் பாறை
சந்தர்ப்பச் சிலையாகும்
நம்பிக்கை உளி
நம் கையிலிருந்தால்.


You left before the Wet lips have gone dry
I see you everywhere
But couldn't find anywhere
I lost you in my memory
And look for in my dream
I lost you in my dream

And look for in my thoughts
There is always something between
You and me
But it is nothing to you
It is not my job
To break hearts
That you do very easily
You left before the
Wet lips have gone dry

Monday, 15 November 2010

அந்தமாதிரி தகவல்கள்


சில தேவையற்ற தகவல்கள்.
மர்லின் மன்றோவில் கால்களில் எத்தனை விரல்கள் இருந்தன தெரியுமா?

கொக்க கோலாவின் உண்மையான் நிறம் என்ன தெரியுமா?


*Ducks quacks don't echo. No one knows why.

*Hitler's mother thought about having an abortion, but was talked out of it by her doctor.

*We shed 40 pounds of skin in a lifetime.

*Like fingerprints, everyones tongueprint is different.

*Right handed people live on average 9 years longer than left handed people

*A person uses approximately fifty-seven sheets of toilet paper each day
*In Singapore, it is illegal to sell or own chewing gum

*"Dreamt" is the only English word that ends in the letters "mt".

*A "jiffy" is an actual unit of time for 1/100th of a second.

*Coca-Cola would be green if colouring weren’t added to it.

*Donald Duck was banned in Finland for a while because he doesn't wear pants.

*The longest word in the English language is pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.

*111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321

*The manufacturing documentation for a Jumbo Jet weighs more than a Jumbo Jet.
*If electrodes are inserted at opposite ends of a pickle, and electricity is passed through, the pickle will glow.
*The cigarette lighter was invented before the match.

*Mel Blanc, the voice of Bugs Bunny, was allergic to carrots.

*40% of cases a pizza will arrive sooner than an ambulance.

*Most toliets flush in E-flat.

*It is believed that Shakespeare was 46 around the time that the King James Version of the Bible was written. In Psalms 46, the 46th word from the first word is shake and the 46th word from the last word is spear.

*The sound of E.T. walking was made by someone squishing her hands in jelly.

*In the average lifetime, a person will walk the equivalent of 5 times around the equator.

*A hummingbird weighs less than a penny.

*The longest one-syllable word is "screeched."

*Frowning burns more calories than smiling.

*1/4 of the bones in your body are in your feet.

*The average woman consumes 6 pounds of lipstick in her lifetime.

*The bullfrog is the only animal that never sleeps.

*If you keep a goldfish in a dark room, it will eventually turn white.

*A ball of glass will bounce higher that a ball of rubber.

*Children grow faster in the spring.

*On average, a human being will spend up to 2 weeks kissing in his/her lifetime.

*Mosquitoes are attracted to people who have recently eaten bananas.

*A sneeze travels out of your mouth at over100 miles per hour.

*Some ribbon worms will eat themselves if they cant find any food.

*A "dude" is an infected hair on an elephants butt.

*The average person has a total of 6 pounds of skin.

*Astronauts are not allowed to eat beans before they go into space because passing wind in a spacesuit damages them.

*On average, 12 newborns will be given to the wrong parents daily.

*On average, 100 people choke to death on ball-point pens every year.

*Red is the most commonly colored vehical involved in accidents each year.

*The swastika was origionaly a symbol of peace and honor and is still used by Buddhists today.
*Peanuts are one of the ingredients of dynamite.

*Shakespeare invented the words "assassination" and "bump."

*In most advertisements, the time displayed on a watch is 10:10.

*American Airlines saved $40,000 in 1987 by eliminating one olive from each salad served in first-class.

*The electric chair was invented by a dentist.

*Marilyn Monroe had 6 toes

Googleஐ முந்திய Apple. Microsoftஐ முந்திய Facebook


மக்களால் பெரிதும் விரும்பப்படும் வர்த்தகக் குறியாக(brand) ஆப்பிள் முன்னேறியுள்ளது. அது கூகிளை இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளிவிட்டது. அமெரிக்க மக்களின் விருப்பத்திற்குரிய வர்த்தகக் குறிகளுக்கான பட்டியலில் ஆப்பிள் முதலாம் இடத்தில் இருக்கிறது.
 1. Apple
 2. Google
 3. Southwest Arilines
 4. Amazon
 5. Facebook
 6. Microsoft
 7. Intel
 8. RIM (Blackberry)
 9. Coca-cola
 10. Whole Foods
 11. Virgin Atlantic
 12. Target
 13. Walmart
 14. Skype
 15. Twitter
 16. eBay
 17. Toyota
 18. HP
 19. 3M
 20. Nike = IBM
பிரித்தானியாவில் இதே பட்டியலில் முதலாம்இடம் ஆப்பிளிற்கும் இடம் கூகிளிற்கும் மூன்றாம் இடம் ஜோன் லூவிஸ், நாலாம் இடம் அமேஜன்,

11-ம் இடத்தில் Marks & Spencer
பிரித்தானியாவில் சிறந்த வர்த்தகக் குறியீடாகக் கருதப்பட்ட Marks & Spencer 11-ம் இடத்திற்கு தள்ளப் பட்டுள்ளது. இலங்கை போன்ற இனக் கொலை நாடுகளின் தனது பொருட்களை உற்பத்தி செய்தால் இதுதான் கதி.

ஈரலை சீராக்கும் சீரகம்
செயின்ற் லுயிஸ் பல்கலைக்கழகம் சீரகம் உண்பதால் ஈரலில் உள்ள குறைபாடுகள் சீர் செய்யப் படும் என்று கண்டறிந்துள்ளது. மஞ்சள் ஈரலில் ஏற்படும் வீக்கங்களை சீர் செய்கிறது என்றும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனால் கறி சாப்பிடுதல் ஈரலுக்கு நல்லது என்று தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது

மாணவர்கள் கொடுத்த வித்தியாசமான பதில்கள்


தேர்வின்போது பதில் தெரியாவிடில் ஏதாவது எழுதிவிடுவது என்று சில மாணவர்கள் நினைக்கிறார்கள். அப்படி தேர்வுக் கேள்விகளுக்கு சில மாணவர்கள் கொடுத்த பதில்கள்:

 • A fossil is an extinct animal. The older it is, the more extinct it is.
 • Equator: A managerie lion running around the Earth through Africa.
 • Germinate: To become a naturalized German.
 • Liter: A nest of young puppies.
 • Magnet: Something you find crawling all over a dead cat.
 • Momentum: What you give a person when they are going away.
 • Planet: A body of Earth surrounded by sky.
 • Rhubarb: A kind of celery gone bloodshot.
 • Vacuum: A large, empty space where the pope lives.
 • Nitrogen is not found in Ireland because it is not found in a free state.
 • H2O is hot water, and CO2 is cold water.
 • To collect fumes of sulphur, hold a deacon over a flame in a test tube.
 • When you smell an oderless gas, it is probably carbon monoxide.
 • Water is composed of two gins, Oxygin and Hydrogin. Oxygin is pure gin. Hydrogin is gin and water.
 • Three kinds of blood vessels are arteries, vanes and caterpillars.
 • Blood flows down one leg and up the other.
 • Respiration is composed of two acts, first inspiration, and then expectoration.
 • The moon is a planet just like the earth, only it is even deader.

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...