Friday, 17 September 2010

காதலும் கண்ணீர் போலே


கண்களில் உருவெடுத்து
கன்னங்களை வருடிக்கொடுத்து
உதடுகளில் உறைவதால்
காதலும் கண்ணீர் போலே

உன்னையும் என்னையும்
நாமாக்கிய காதல்
என்னை மட்டும்
ஏன் வதைகிறது

தவிக்கும் உள்ளங்கள்
அகதித் தஞ்சம் கோருமிடம்
அன்புள்ளம்

நிலைக்காதது அன்புமல்ல
நீடிக்காதது காதலுமல்ல

எவள் உருவம்
உன் இதயத்திற்கு
தெரிகிறதோ
அவளே உன் காதலி

எவள் குரல்
உன் இதயத்தில்
விழுகிறதோ
அவளே உன்னவள்

எவள் தொடுகை
உன் இதயத்தை
வருடுகிறதோ
அவளே உன் தேவதை

Thursday, 16 September 2010

விவரம் கெட்ட விபரங்கள்


உலகத்தில் எத்தனையோ விதமான தகவல்கள் உண்டு. அவற்றில் சில:

The most common name in the world is Mohammed.

A group of owls is called a parliament.

Great Britain was the first county to issue postage stamps, so theirs are the only stamps in the world not to bear the name of the country of origin.

The names of the three monkeys are Mizaru (see no evil), Kikazaru (hear no evil), and Iwazaru (speak no evil).

The word "checkmate" used in chess game, comes from the Persian phrase "Shah Mat," meaning "the king is dead".

The only 15-letter word that can be spelled without repeating a letter is "uncopyrightable".

"Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" (a lung disease) is the longest English word according to the Oxford English Dictionary.

Mapmaking is older than writing.

Honey is the only food that cannot spoil.

An elephant can be pregnant for two years.

The human body has 70,000 miles of blood vessels.

There are 293 ways to make change for a dollar.

Raindrops are not tear-drop shaped. They are rounded at the top and flat on the bottom.

Wednesday, 15 September 2010

ஹைக்கூ கவிதைகள்: பாடாத பாட்டொன்று காதில் கேட்கிறது


பாடாத பாட்டொன்று காதில் கேட்கிறது
தெரியாத அழகொன்று கண்ணில் தெரிகிறது
காதல் வந்தது.

பாடத்திட்டம் முடிப்பவர் சிலர்
பள்ளியிலேயே இறப்பவர் பலர்
அனுபவப் பாடசாலை

உணவு பற்றி தீர்மானிக்கின்றன
நாலு சிங்கங்களும் ஒரு ஆடும்
தேர்தல்

தேவையில்லாதவன் ஏற்பது
தேவையற்றவன் மறுப்பது
அறிவுரை

அறியக் கடினமானது
ஏற்றுக் கொள்ள சிரமமானது
யாதார்த்தம்

நீண்ட ஆயுள் வேண்டுமா
நல்லதைச் செய் நல்லதைச் சொல்
வள்ளுவனும் காந்தியும் இறக்கவில்லை

பயன்படுத்தினால் பெருகும்
தவறவிட்டால் கிடைக்காது
சந்தர்ப்பம்

பல மூடர்களைன் வெற்றி
சில அறிவாளிகளின் தோல்வி
மக்களாட்சி

Tuesday, 14 September 2010

சிறந்த T-Shirt நகைச்சுவைகள்(பலானதும் உண்டு)


ஆடைகளில் எழுதப்படும் வாசகங்களில் பல வகைகள் உண்டு. சிரிக்க வைப்பவை, சிந்திக்க வைப்பவை, அந்த மாதிரியான நகைச்சுவைகள்...இப்படிப் பல வகியறாக்கள்:

There’s too much blood in my alcohol system.

Smile, it’s the second best thing you can do with your lips.


A day without sunshine is like night.


Do not disturb I’m disturbed enough already.


The trouble with life is there’s no background music.

Who is General Failure and why is he reading my hard disk?

If at first you don’t succeed, destroy all evidence that you tried


In America Anyone Can Be President That’s One of the Risks You Take.

Stop repeat offenders. Don’t re-elect them!


A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS–But it uses up a thousand times the memory.


It’s better to loose a Lover then to love a Loser!

I am not Best, I am just…….Better than the Best!!!

WHY RUN UR MOUTH WHEN U CAN RUN THE WORLD

I'M LIKE A REMOTE, I PUT EVERYONE ON MUTE

Don’t laugh at my pink shirt it’s your girlfriends - on a boy's T-shirt

Few women admit their ages a few men act theirs.

“You’re not ugly, I’m just handsome”

“You don’t have long chin, your lips is just high”

Top 10 things men know about women.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Women have boobs.

Monday, 13 September 2010

குறுங்கவிதைகள்: மாறிக்கொண்டே இரு.யாதார்த்தம் தேவை
நல்ல திரைப்படம்
பின்னணி இசை
அமைத்த வாழ்க்கை

பின்தங்கல்
உலகப் பிரச்சனைகளின்
வளர்ச்சிக்கு ஈடாக
மனிதர் சிந்தனை
வளர்வதில்லை.

மாறிக் கொண்டே இரு
வித்தியாசமானவரைப் பார்த்துச் சிரிப்போம்
வித்தியாசயமாய் இல்லாதவரையும் பார்த்தும் சிரிப்போம்

ஆராய்வு

விண்ணை ஆராய்ந்து பார்த்து
நடக்கப் போவதைச் சொன்னான் சோதிடன்
நடந்ததைச் சொன்னான் விஞ்ஞானி
இருவருக்கும் ஒரு ஒற்றுமை
அடிக்கடி கருத்துக்கள் மாறும

அனுபவம்
நான் பயந்தவை எல்லாம்
தேவையற்ற பயங்கள்
நான் ஆசைப்பட்டவை எல்லாம்
வீணான ஆசைகள்
ஒரு பிரச்சனைக்கு கண்ட தீர்வு
மறுபிரச்சனைக்கு வழி வகுத்தது
அனுபவம் தந்த பாடம்

திருப்தி
மனம் நிறைவடையும்
ஆசைகள் சிறுக்கும் போது

வளர்ச்சி
வேகமாக வளர்கிறது
தகவல் தொழில் நுட்பம்
வளரவில்லை தகவல்கள்

Sunday, 12 September 2010

Car Sticker Jokes - நச்சுன்னு சில நகைச்சுவைகள் - சில படிக்கக் கூடாதவை


Why is 'abbreviation' such a long word?

Save Water - Take a bath with your neighbor's daughter

Some people are only alive because it is illegal to kill

It was recently discovered that research causes cancer in rats

"If ass holes could fly, this place would be an airport!"

Everyone has a photographic memory...some just don't have any film.

WANTED: Meaningful overnight relationship.

It's fun to cheat in an exam but, not on people.

Your village called they said that they are missing an idot.

Ass, gas or grass no one rides for free

Born Free. . . . .Taxed to Death

99% of the politicians give the rest a bad name.

Hard work has a future payoff. Laziness pays off NOW

A woman need a man like a fish needs a bicycle

Warning: Driver only carries $20 worth of ammunition!

Pigs might fly but this one drives

Make love not war - see driver for details.

Caution! Driver applying make-up

A hundred thousand sperm and you were the fastest?

I gave up drinking, smoking and sex - Worst 15 minutes of my life

Sometimes I wake up grumpy; other times I let her sleep.

We are Microsoft. Resistance is futile. You will be assimilated.

Be nice to your kids. They'll choose your nursing home.

A bartender is just a pharmacist with a limited inventory.

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...