Thursday, 26 August 2010

நகைச்சுவை:சுட்டவை நாற்பது (படிக்கக்கூடாதவையும் உண்டு)


விநோதமான பல குறுந்தகவல் நகைச்சுவைகள் கைப்பேசிகளில் உலாவுகின்றன அவற்றில் தெரிந்தெடுத்த 40
 1. This is the telephone terrorist team. While receiving this message a virus will be activated. This virus should have infected your mobile by now. Your mobile will be disabled, unless you are ugly.
 2. We will now upgrade your brain.......Please wait........Searching.......Searching.......Still searching........Sorry, no brain found !!!
 3. No one has ever complained of a parachute not opening.
 4. God created the earth, God created the woods, God created you too, but yes, even God makes mistakes!
 5. God gave you two legs to walk, two hands to hold, two ears to hear, two eyes to see. But why did he give you only one heart? Cause he gave the other one to someone for you to find.
 6. A bus station is where a bus stops.
  A train station is where a train stops.
  On my desk, I have a work station.
 7. it goes in dry, it comes out wet,
  the stronger its in the stronger it get,
  we can have it in bed just u n me,
  not what u think
  - teabag
 8. News: 3 Chimps escaped from the zoo... 1 was caught watching tv... another playing football and the third one was caught reading this txt message
 9. God made man and then rested. God made women and then no one rested
 10. What is the difference between a woman and a magnet?
  Magnets have a positive side!
 11. Why was Phillip's girlfriend annoyed?
  Coz she found out that Phillips 24 inch was a TV.
 12. What are 3 words you never wanna hear whilst making love? Honey, I'm home!
 13. Minds are like Parachutes. They work best when open.
 14. What is the thinnest book in the world?
  What Men Know About Women.
 15. How Dogs and Women are alike.....
  Neither believe that silence is golden.
  Neither can balance a checkbook.
  Both put too much value on kissing.
 16. A husband was asked: Do u talk to your wife after sex?
  His answer: Depends, if I can find a phone.
 17. Loving you could take my life, but when I look into your eyes, I know you're worth that sacrafice!
 18. If a big fat man creeps into your bedroom one night and stuffs you into a bag, Then do not worry 'cause I told Santa I wanted you for christmas!
 19. Stress is when you wake up and realises that you haven't slept yet.
 20. I am still single, my parents-in-law were not able to have children.
 21. The fact that there are 'intelligent' extraterrestrian creatures is proven by the fact that they did not contact us yet.
 22. I said no to drugs, but they did not listen!
 23. As long as they pretend to pay me, I pretend I am working.
 24. Keep the school clean ... stay home!
 25. Be quiet in the classroom, respect the fact that others sleep!
 26. The word HELLO means: H=How are you? E=Evrything alright? L=Like 2 hear from you! L=Love 2 see you soon O=Obviously I miss you..SO, HELLO
 27. No boys no love, no love no sex, no sex no people, no people no school, no school no problems
 28. The IDEAL man does not smoke, does not drink, does not flirt, goes to bed early, in short ... does not exist
 29. A bra is a thing that keeps up what would hang down otherwise ...
 30. Teachers help you with problems that you would not have if they were not there.
 31. Women are like hurricanes! When they come they are wet and heavy. When they leave they take your home and your car ! !
 32. Computers are machines to help you solve problems you wouldn't have if you didn't have a computer.
 33. What do I miss about my wife? Her absence.
 34. Dear friend! Do you take me 2 b your lawful text mate.2 have & 2 hold.4 dirty quotes or saucy jokes.in text messaging & in poor signal.til low battery do us part?
 35. Theres an urgent meeting in the jungle! Everyones there.. lions, tigers, cheetas and ape, but the meetin cant start because the monkey is reading this text
 36. ….If Jayalalita Wins
  in the Next Election
  and Becomes the
  CM again,
  What would the
  Public say.?

  ?

  ?

  “The Mummy Returns”
 37. “Ideas that can change India”
  Go vote! Stop paying bribes, kill educational reservation, say no to hereditary politics.
 38. Politics is the gentle art of getting votes from the poor and
  campaign funds from the rich, by promising to protect each
  from the other
 39. This is for ADULTS Only. . .
  If you are
  Under the Age of 18,
  Please Please
  Don’t read this sms..

  .  Election is coming,
  Please Do Vote.!
 40. 10 Terrorists
  Came by BOAT recently..
  543 Terrorists Came by VOTE.. God Bless Us.. Take Care. JAI HIND……

4 comments:

VELU.G said...

ஹ ஹ ஹ ஹஹ ஹ ஹா

எல்லாம் அருமை நண்பரே

Anonymous said...

Very attractive heading and fantastic jokes

Ranjith said...

சிரிக்க வேண்டியது மட்டுமல்ல! சிந்திக்க வேண்டியதுமான விஷயங்களும் அடக்கம்!!

க. தங்கமணி பிரபு said...

சிரிக்க வச்சதுக்கு மிக்க நன்றீங்க!

நல்ல தொகுப்பு!

கடுமையான மெனகெடல்!

வாழ்த்துக்கள்!!

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...