Saturday, 15 May 2010

Appleமீது Adobeஇன் பதில் தாக்குதல்


தம்மீது தாக்குதல் நாடாத்திய Appleமீது Adobeதனது பதில் தாக்குதலை ஆரம்பித்துள்ளது. Appleஇற்கும் Adobeஇற்கும் இடையிலான மோதல் அண்மையில் Apple வெற்றீகரமாக அறிமுகம் செய்த I-Pad என்னும் tablet கணனியில் Adobeஇன் Flash Player செயற்படுவதற்கான வசதிகள் இல்லை என்பதால் ஆரம்பமானது. I-Padஐப் பற்றி விமர்சித்தவர்கள் அதில் Adobeஇன் Flash Player செயற்படுவதற்கான வசதிகள் இல்லை என்பதைப் பெரும் குறையாகச் சுட்டிக்காட்டினார்கள். இதைத் தொடர்ந்து ஆப்பிள் அதிபர் ஸ்ரிவ் ஜாப் அவர்கள் Adobe's Flash Playerஐ பலமாக தாக்கி ஒரு திறந்த மடல் வரைந்தார். அதற்கு அவர் ஆறு காரணங்களைக் கூறினார். Adobeஇன் Flash Player அதிக மின்சாரம் பாவிப்பது,Adobeஇன் ஏகபோக உரிமை, நம்பகத் தன்மையின்மை பாதுகாப்பின்மை, தொடுதிரை பாவிக்க முடியாமை என குற்றச்சாட்டுக்களை அடுக்கினார்.

இப்போது Adobe தனது பதில் தாக்குதலை கணனிச் சஞ்சிகை மற்றும் முன்னணி தேசியப் பத்திரிகை விளம்பரங்கள் மூலம் ஆரம்பித்துள்ளது. "நாம் எப்பொருளைத் தயாரிப்பது, எப்படித் தாயாரிப்பது, அதை எப்படி வலயத்தில் அனுபவிப்பது என்பது பற்றி தெரிவுசெய்யும் எமது சுதந்திரத்தை யாரும் எம்மிடமிருந்து பறிப்பதை நாம் விரும்பவில்லை" என்று Adobe முழக்கமிடுகிறது.

“What we don’t love is anybody taking away your freedom to choose what you create, how you create it, and what you experience on the web.

ஆப்பிள் வைத்த முக்கிய குற்றச் சாட்டு: Mr Jobs said that the most important reason for excluding Flash was that it put a third party between Apple and software developers. That meant that developers could take advantage of improvements from Apple only if Adobe chose to upgrade its own software, Mr Jobs wrote. He said that Apple controlled all aspects of the software and hardware of its devices to produce a better consumer experience.

Adobe கூறுவது "As the founders of Adobe, we believe open markets are in the best interest of developers, content owners, and consumers,” Chuck Geschke and John Warnock said. “We believe that consumers should be able to freely access their favourite content and applications, regardless of what computer they have, what browser they like, or what device suits their needs.”
According to Adobe, whose other well-known products include Photoshop and Adobe Reader, which manages PDF files, 75 per cent of all video on the web is viewed using its Flash Player.ஆப்பிளின் குற்றச் சாட்டு: Flash was developed for the era of PCs and mice. “But the mobile era is about low-power devices, touch interfaces and open web standards — all areas where Flash falls short,” he said. Apple devices instead support video built using HTML5, a fledgling software format created by a group of technology firms, including Google and Apple. "Perhaps Adobe should focus more on creating great HTML5 tools for the future, and less on criticizing Apple for leaving the past behind.


Adobeஇன் பதிலடி: Adobe’s co-founders rejected Mr Jobs’s criticism and said that software that performs on multiple platforms and devices is crucial to the future of the open web.
“If the web fragments into closed systems, if companies put content and applications behind walls, some, indeed, may thrive — but their success will come at the expense of the very creativity and innovation that has made the internet a revolutionary force,” they said.
“We believe that Apple, by taking the opposite approach, has taken a step that could undermine this next chapter of the web, the chapter in which mobile devices outnumber computers, any individual can be a publisher and content is accessed anywhere and at any time.”
“In the end, we believe the question is really this: Who controls the world wide web? And we believe the answer is: nobody and everybody, but certainly not a single company.”ஆனால் அமெரிக்க அரசு இதனை வேறு விதமாகப் பார்க்கிறது:Apple’s decision to stop allowing developers writing programmes for its devices to use Adobe software has attracted the attention of US antitrust regulators who are investigating whether its stance is anti-competitive.

Apple எதிர் Adobe மோதலில் இன்னும் பல சுவையான செய்திகளை தொடர்ந்து எதிர்பார்க்கலாம்...

No comments:

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...